Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for online kurset Passasjen og måneseremonier.
Vilkår for delbetaling av Passasjen

Vi sørger for at kjøp hos oss er enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser. Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp for å sikre at du er fornøyd. Les videre for fullstendige kjøpsvilkår hos iselinlarsen.no

Åpent kjøp
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato. For å benytte angrerett kan ikke Passasjen være påbegynt, i form av at deltager har sett eller lastet ned innhold fra kurset. Det er heller ikke mulig å angre kjøp av seremoni etter deltagelse.

Fakturering og bindingstid
Delbetaling av Passasjen trekkes automatisk med avtalt beløp månedlig fra valgt betalingskort.

Ved gjentatte forsinkede betalinger vil det sendes ut faktura på restbeløp for hele betalingsperioden med 14 dagers betalingsfrist. Det er kundens eget ansvar å oppdatere betalingsinformasjon og sørge for dekning på betalingkort. 

Det er ingen bindingstid på Passasjen, utover 12 måneders delbetaling.  

Betaling
Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr også delbetaling. Vi aksepterer både Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle dine transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100 % sikre. Alle kortkjøp er avgiftsfrie.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra foresatte/verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett ©Iselin Larsen. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, publisere distribuere eller endre materiale som finnes på Hemmeligheten bak et syklisk liv, Søsterskapets eller andre kurs sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av innhold fra portalen
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende medlemsperiode. Alle produkter fra Iselin Larsen er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun for personlig bruk – og for EN bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialet i produktet på en måte som krenker våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Iselin Larsen. Du kan ikke kopiere, endre, publisere, reprodusere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere noe materiale fra produktet. Deling eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som tyveri og vil bli anmeldt i henhold til loven.

Du kan laste ned og/eller skrive ut sider fra nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette forutsetter at alle opphavsrettigheter og eiendomsrettigheter beholdes.

Både medlemskap og kurs er individuelle program. Når du registrerer deg, vil du motta brukernavn og passord. Denne medlemsprofilen er for bruk for innlogging i kurset og i medlemsportalen.

Hvis du ønsker å ta kurs eller ha seremonier sammen med andre, må hver enkelt kjøpe kurs/tilgang individuelt.

Sikkerhet og Personvern
Vi bruker SSL (Secure Socket Layer), som betyr at alle betalingsløsninger er kryptert og 100 % sikre.

Vi tar Personvern på alvor. I vår personvern-fane kan du lese hvordan vi behandler dine data.  

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og vi ber om at du også respekterer privatlivet til andre deltager på kurset og i medlemsportalen. Dette er derfor en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi ber alle respekter denne, og ikke deler videre ting som blir delt i seremonier eller samlinger. Ved å kjøpe kurset eller medlemskap samtykker du til å respektere dette.

Du står selvfølgelig fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. All erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller kursholder må holdes strengt konfidensielt.

Ansvar
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre nettsider, nyhetsbrev, videoer, kursportal eller annet innhold. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe kurs aksepterer og godtar du, at du selv er ansvarlig for egen fremgang og resultater. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre og dine resultater er avhengig av dette.

Avlysing og utsettelser
Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette programmer som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning av aktiviteter vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe produkter fra oss, samtykker du i at du bruker disse på eget ansvar, og at programmene er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte alt ansvar.

Offentlig sverting
Om det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at en slik tvist skal løses internt. Du samtykker i at du ikke vil kommunisere med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtale
Medlemskap og kurs-tilgang gjelder for en deltaker og det forutsettes at logg-inn info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe produkter fra oss, samtykker du i at iselinlarsen.no, etter eget skjønn, kan avslutte avtalen, begrense, avslutte eller si opp kundens medvirkning i programmet. Dette gjelder hvis kunden blir forstyrrende for andre medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet skal skje ved personlig overlevering eller per e-post.

Force majeur
Er Iselinlarsen.no forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Iselin Larsen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Iselin Larsen
Epost: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.